home     mapa stránok    zákaznícka zóna


Euro EcoInvest, s.r.o.
 

 
KONTAKT

 

 
Obchodné meno:

Euro EcoInvest, s.r.o.
 

 
Sídlo:

Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
 
IČO: 44 183 224
DIČ: 2022611888
IČ DPH: SK2022611888
 
Zapísané v Obchodnom registri Okresného Súdu Žilina
odd. Sro vl.č. …………./L


 
Bankové spojenie:

UniCredit Bank, Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1031441006/1111
Tel: +421 44 5514 102, 5514 103
Fax: +421 5514 104
 

 
E-mail:

info@euroecoinvest.sk
 
juraj.kruzliak@euroecoinvest.sk konateľ spoločnosti

martin.kruppa@euroecoinvest.sk project manager

marta.spankova@financon.sk  finančný manager
 

 

 
KONTAKT

Obchodné meno:
Euro EcoInvest, s.r.o.
 
Sídlo:
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
 
IČO: 44 183 224
DIČ: 2022611888
IČ DPH: SK2022611888
 
Zapísané v Obchodnom registri Okresného Súdu Žilina
odd. Sro vl.č. …………./L
 
Bankové spojenie:
UniCredit Bank, Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1031441006/1111
Tel: +421 44 5514 102, 5514 103
Fax: +421 5514 104
 
E-mail:
info@euroecoinvest.sk
 
juraj.kruzliak@euroecoinvest.sk     – konateľ spoločnosti
martin.kruppa@euroecoinvest.sk  – project manager
 
Web
www.euroecoinvest.sk