home     mapa stránok    zákaznícka zóna


 

 Euro EcoInvest, s.r.o.
 

 
KONTAKT

 

 
Obchodné meno:

Euro EcoInvest, s.r.o.
 

 
Sídlo:

Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
 
IČO: 44 183 224
DIČ: 2022611888
IČ DPH: SK2022611888
 
Zapísané v Obchodnom registri Okresného Súdu Žilina
odd. Sro vl.č. …………./L


 
Bankové spojenie:

UniCredit Bank, Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1031441006/1111
Tel: +421 44 5514 102, 5514 103
Fax: +421 5514 104
 

 
E-mail:

info@euroecoinvest.sk
 
juraj.kruzliak@euroecoinvest.sk konateľ spoločnosti

martin.kruppa@euroecoinvest.sk project manager

marta.spankova@financon.sk  finančný manager
 

 


 

   Srdečne Vás vítame na stránke spoločnosti Euro EcoInvest, s.r.o.
 

 

Súčasná doba, keď energetické problémy vyspelých krajín prerástli do politickej roviny a stále viac sa dávajú do súvislosti s národnou energetickou bezpečnosťou a nezávislosťou, dáva veľké predpoklady pre rozmach obnoviteľných zdrojov. Politici aj občania musia žiadať a podnecovať aktivity smerujúce ku zásadnej zmene energetického sektoru, treba však mať na pamäti, že toto snaženie musia prevádzať dlhodobé investície do vedy, ekonomiky aj politiky.
Vývoj technológií pre obnoviteľné energetické zdroje je potenciálom pre vznik nového silného priemyselného odvetvia s novými pracovnými miestami a zmenenou pozíciou na medzinárodnom trhu. Obnoviteľné zdroje sa tak môžu stať čistým environmentálne prijateľným motorom ekonomického rastu.
 
Biomasa sa považuje za obnoviteľný zdroj energie, pretože na regeneráciu využitých zásob je potrebná iba krátka doba. Dominantným zdrojom bioenergie je v súčasnosti pevná biomasa a tento trend sa v najbližšom desaťročí v Európe nezmení.

Trend životného štýlu vo svete a u nás sa uberá cestou k prírode a využívaní prírodných zdrojov vo všetkých oblastiach hospodárstva. Dôležitým faktorom je nie len ochraňovať životné prostredie, ale ho aj vytvárať. Práve na tomto princípe sú postavené podnikateľské aktivity spoločnosti Euro EcoInvest, s.r.o.

S úctou

Juraj Kružliak
konateľ spoločnosti