home     mapa stránok    zákaznícka zóna


 

 

 

Investovanie sa zaraďuje medzi dôležité peňažné operácie, ktoré uskutočňuje subjekt - právnická alebo fyzická osoba. Podstata investície je v nákupe dlhodobého finančného, nehnuteľného poprípade hnuteľného majetku a krátkodobého majetku. Pri investičných operáciach je potrebné analyzovať a rozložiť riziko (minimalizovať ho), stanoviť trvanie investície a vyhodnotiť výšku možného výnosu

Obchodovanie s cennými papiermi ponúka vysoký výnos, avšak nesie so sebou určité riziko straty, pričom platí: čím vyšší výnos, tým väčšie riziko. Niekde medzi týmito dvoma spomínanými spôsobmi zhodnocovania finančných prostriedkov je práve kolektívne investovanie, ktoré v sebe spája požiadavku bezpečnosti investície a zároveň primeraného výnosu.